“သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးအား ဂါထာစြမ္းအားသတၱိ ရရွိလာေအာင္ ႐ြတ္ဆိုနည္း”

“သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးအား ဂါထာစြမ္းအားသတၱိ ရရွိလာေအာင္ ႐ြတ္ဆိုနည္း”

နံနက္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ ၅နာရီတြင္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးအား ႐ြတ္ဖတ္ရပါမည္။ ႐ြတ္ဖတ္မည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါလွ်င္ ကိုယ္လက္သန႔္ရွင္းျခင္းခႏၶာကိုယ္ သန႔္ရွင္းျခင္း သန႔္ရွင္းေသာ အဝတ္စားကို ဝတ္ဆင္ျခင္း ရဟန္းမွန္သမွ်ေဒသနာၾကားျခင္း ကိစၥ ကိုေဆာင္႐ြက္ရပါမည္ ။

၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန္ေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္တို႔အား ရည္စူး၍ ဆြမ္း ၉ ပြဲ ေရ ၉ ခြက္ ပန္း ၉ ပြင့္ ဖေယာင္းတိုင္၉တိုင္ထြန္း အေမႊးတိုင္ ၉ တိုင္ ထြန္း ၍ ကပ္လႈပူေဇာ္ရမည္။ ၿပီးေနာက္၅ ပါး သီလ ေတာ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ပါ ။ နတ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရပါမည္။

ဖိတ္ၾကားပုံမွာ….”ကြၽႏ္ုပ္သည္၅၁၂၀၂၈ဆူကုန္ေသာဗုဒၶဘုရားရွင္အေပါင္းအားရည္စူး၍ရည္မွန္း၍သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ၁၀၈ေခါက္တိတိ႐ြတ္ဖတ္၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ၍ အေရွ႕ေနထြက္အေနာက္ေနဝင္ေတာင္မွာ တံငါကြန္နကၡတ္ ေျမာက္မွာဓူဝံၾကယ္ေအာက္မွာ အဝီစိအထက္မွာ ဘဝဂ္ဤအတြင္းမွာ တည္ရွိေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အလုံးစုံေသာေတာေစာင့္နတ္မ်ား ေတာင္ေစာင့္နတ္မ်ား ႐ုကၡစိုးနတ္မ်ား ဘုမၼစိုးနတ္မ်ား

အာကာသစိုးနတ္မ်ား ကမာၻေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ နယ္ေစာင့္နတ္ ႐ြာေစာင့္နတ္ ရက္ကြက္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္ မိုးနတ္သား ေလနတ္သား ေရနတ္သား လနတ္သား သမၼာေဒဝနတ္မ်ား သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္မ်ား သူရႆတီ ေဒဝီႏွင့္တကြ ေဒဝီ (၇) ပါး ေဒဝီ (၉) ပါးေဒဝီ (၁၂) ပါး ဓ႒ရဌ ဝိ႐ုဠက ဝိ႐ုပကၡ ကုေဝရ စေသာ စတုမဟာ နတ္မင္းႀကီး ၄ ပါး

သိၾကားမင္းႏွင့္တကြ ၃၃က်ိတ္ေသာ နတ္မင္း နတ္ျမတ္ နတ္ေဒဝါအေပါင္းႏွင့္တကြ သူရႆတီ မႂကြင္း ခပင္းမ်ားစြာ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ ဖိတ္ၾကားပါ၏ ။ ဖိတ္ေခၚပါ၏ ။ တရားနာယူရန္ ႂကြေတာ္မူုၾကပါကုန္ေလာ့ ။

ဤ အခ်ိန္ ဤအခါသည္ကား သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ျမတ္အား (၁၀၈) ေခါက္တိတိ ႐ြတ္ဖတ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားေတာ္ျမတ္ကို အတူတကြ နာယူၾကပါရန္ ဤေနရာ ဤဌာန ဤအိမ္ေဂဟာ သို႔ ဖိတ္ၾကားပါ၏။ ပန္ၾကားပါ၏။ ဖိတ္ေခၚပါ၏။ တရားေတာ္ျမတ္ ဂါထာေတာ္ျမတ္ကို နာယူရန္ အတြက္ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ ။ ”

ထိုသို႔ နတ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီးလွ်င္ ဘုရားေရွေတာ္တြင္ တည္ၿငိမ္စြာထိုုင္၍ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ႀကီးအား ေလးေလးပင္ပင္ ၁၀၈ ေခါက္ ရေအာင္ ႐ြတ္ဖတ္ရာ၏ ။

၁၀၈ေခါက္တိတိ ႐ြတ္ဖတ္ၿပီးပါလွ်င္ ဂါထာေတာ္ႀကီး၏ အနက္အဖြင့္ကို အသံက်ယ္က်ယ္ ႐ြတ္ဖတ္ရာ၏။ ၿပီးစီးပါက ပင့္ဖိတ္ၾကားထားေသာ နတ္မ်ားအား ၎သတၱဝါမ်ားအား ၎သူေတာ္ေကာင္း အရိယာမ်ားအား ၎အမွ်ေပးေဝရာ၏။

အမွ်ေပးေဝၿပီးေနာက္ မိမိ တက္ႏိုင္သ၍ ေမတၱာပို႔ေပးပါ။ လိုအပ္ေသာ အလိုရွိေသာ ကိစၥ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ဆု႔ေတာင္းပါ ။ ဤအခ်က္ မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ပါလွ်င္ သမၺဳေဒၶ ဂါထာ၏ အစြမ္းသတၱိ ဝင္လာပါေတာ့သည္။

ဂါထာအစြမ္း ထက္ျမတ္လာေတာ့၏။ မိမိေဆာင္႐ြက္တိုင္း အက်ိဴးေပးေနတာ့သည္။ ေန႔စဥ္ က်င့္ေဆာင္ပါလွ်င္ ၾသဇာ အာဏာႀကီးလာပါသည္။ ေျပာတိုင္း ဆိုတိုင္း လုပ္တိုင္း ႀကံစည္တိုင္း ေအာင္ျမင္လာပါေတာ့သည္။ ေဘးရန္ အႏၲရာယ္ ကင္းေဝးပေပ်ာက္ရသည္။ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာ မွန္သမွ် ကင္းေဝးပေပ်ာက္ရ၏ ။

နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝ အဝ႐ုဒၶက နတ္ဆိုး ဘီလူးဆိုး မွန္သမွ်ကို ႏိုင္နင္းေတာ့သည္။ အနာေရာဂါအမ်ိဴးမ်ိဴး ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဴးမ်ိဴး ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။

ဤသို႔ က်င့္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္၏ စြမ္းအားသတၱိ ဝင္ေရာက္လာမႈ႕ေၾကာင့္ ဂါထာစြမ္းအား တက္လာေသာေၾကာင့္ ေရကိုကိုင္၍ သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ကို ႐ြတ္လွ်င္ ေရဆူလာသည္။ သံပုရာရည္ ေရွာက္ရည္ တို႔ကို ကိုင္၍ ႐ြတ္ဖတ္ လွ်င္အခ်ဥ္ဓာတ္ေပ်ာက္၍ အခ်ိဴဓာတ္ျဖစ္ လာႏိုင္ေတာ့၏ ။

Credit – sweetmyanmar